Bibliography

Principal sources:

 • Kazimierz Serocki, Komponisten-Selbstportrait [lecture's typescript, Essen 1965], Warsaw, BUW.
 • Kazimierz Serocki, Klangfarben als Kompositionsmaterial  [lecture's manuscript, Basel 1976], Warsaw, BUW.
 • Kazimierz Serocki, Chance der offenen Form [lecture's manuscript, Basel 1976], Warsaw, BUW.
 • Kazimierz Serocki, Notations- und Realisationsprobleme [lecture's manuscript, Basel 1976], Warsaw, BUW.
 • Kazimierz Serocki, Sala koncertowa dla muzyki elektronowej i nietypowych ustawień zespołów instrumentalnych (Concert hall for electronic music and untypical set up of instrumental ensembles) [undated manuscript], Warsaw, BUW.
 • Kazimierz Serocki, Rola muzyki w filmie (Role of music in film)[undated manuscript, c. 1949], Warsaw, BUW.
 • Notes in the programme books of the Warsaw Autumn festivals.

 

Secondary sources:

 • Zofia Lissa: "Koncert romantyczny" Kazmierza Serockiego, Muzyka 1951 No. 2.
 • Tadeusz Marek: Grupa 49, Muzyka 1953 No. 5/6.
 • Henryk Schiller: Kazimierz Serocki - "Sinfonietta na dwie orkiestry smyczkowe", Ruch Muzyczny 1958 No. 3, pp. 28–29.
 • Ewa Derewecka: "Oczy powietrza" Kazmierza Serockiego, Ruch Muzyczny 1960 No. 18, p. 10.
 • Monika Gorczycka: Wobec nowych wymiarów (Facing New Dimensions), Ruch Muzyczny 1960 No. 21, pp. 14–15.
 • Leon Markiewicz: "Freski symfoniczne" Serockiego, Ruch Muzyczny 1964 No. 21, p. 9.
 • Tadeusz Marek: Composer's Workshop. Kazimierz Serocki, Polish Music 1967 No. 2.
 • Henryk Schiller: Poems by Kazimierz Serocki, Polish Music 1969 No. 4, pp. 27–28.
 • Ulrich Dibelius: Poesies of Kazimierz Serocki, Polish Music 1970 No. 1, pp. 9–13.
 • Tadeusz A. Zieliński: "Continuum" Kazmierza Serockiego, Ruch Muzyczny 1972 No. 24, pp. 3–5.
 • Wilfried Brennecke: "Impromptu fantasque" by Kazimierz Serocki, Polish Music 1975 No. 1, pp. 16–21.
 • Grażyna Bodeńska: Kształtowanie formy w wybranych utworach orkiestrowych Kazimierza Serockiego (Form in Chosen Orchestral Works by Kazimierz Serocki). PWSM Gdańsk 1975.
 • Bogusław Maciejewski, Twelve Polish Composers, London 1976.
 • Barbara Cisowska, Kazimierz Serocki — "Oczy powietrza", in: Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876–1976. Materiały z konferencji naukowej (Song with Orchestra or Chamber Ensemble 1876–1976. Conferrence Materials), Kraków 1977, pp. 130–151.
 • Tadeusz A. Zieliński: Anmerkungen zu "Arrangements für 1 bis 5 Blockflöten" von Kazimierz Serocki, Tibia 1980 No. 1, pp. 23-28.
 • Bogusław Schaeffer: Serocki’, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980, ed. Stanley Sadie, vol. XVII, p. 177.
 • Bożena Gawrońska: Organizacja tworzywa muzycznego w twórczości Kazimierza Serockiego (lata 1960–1970) (Organisation of Music Material in the Music of Kazimierz Serocki  in the 1960s and 1970s), Muzyka 1981 No. 2, pp. 23–45.
 • Kazimierza Serockiego wspominają: Tadeusz Baird, Zygmunt Mycielski, Bernadetta Matuszczak, J. Häusler, H. Abe, Ruch Muzyczny 1981 No. 17.
 • Tadeusz A. Zieliński: Kazimierz Serocki (1922–1981), Polish Music 1981 No. 1–2, pp. 3–13.
 • Lynn Davies: Serocki's "Spatial Sonoristics", Tempo 1983 No. 145, pp. 28–32.
 • Mieczysław Kominek: Pianophonie na fortepian, elektroniczne przetworzenie dźwięku i orkiestrę, Ruch Muzyczny 1983 No. 11, pp. 10–12.
 • Marek Podhajski: Refleksje nad twórczością Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego, in: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1983, pp. 245–54.
 • Grzegorz Michalski: Barwna muzyka Kazimierza Serockiego, Ruch Muzyczny 1983 No. 1.
 • Tadeusz A. Zieliński: Forma otwarta w muzyce Kazimierza Serockiego, Ruch Muzyczny 1984 No. 1.
 • Zygmunt Folga: Dodekafonia w twórczości Kazimierza Serockiego, in: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach nr 23, Katowice 1985, pp. 75–96.
 • Tadeusz A. Zieliński: O twórczości Kazimierza Serockiego (On Kazimierz Serocki’s Oeuvre)  Kraków 1985.
 • Tadeusz A. Zieliński: Postawa estetyczna Kazimierza Serockiego, in: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70-tych, ed. L. Polony, Kraków 1986, pp. 137–46.
 • Lothar Mattner: Kazimierz Serocki. "Sinfonische Fresken", Melos 1988 No. 1, pp. 106–26.
 • Elżbieta Markowska [ed.]: Jan Krenz speaks about Kazimierz Serocki, Polish Music 1991 No. 1, pp. 37–40.
 • Zofia Helman: Serocki Kazimierz, in: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
 • Stanisław Będkowski: Dwunastotonowość "Suity preludiów" Kazimierza Serockiego, Muzyka 1994 No. 4, pp. 53–63.
 • Dorota Krawczyk: Lutosławski i Serocki – dwa typy kształtowania struktury czasowej utworu, in: Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, ed. A. Czekanowska, Kraków 1995.
 • Stanisław Będkowski: Serie dźwiękowe w twórczości Kazimierza Serockiego, Muzyka 1996 No. 1, pp. 3–39.
 • Stanisław Będkowski: Zmienne metra w twórczości Kazimierza Serockiego, Muzyka 1996 No. 4, pp. 15–25.
 • Ireneusz Kaczorek: Wartość estetyczna i artystyczna "Fresków symfonicznych" Kazimierza Serockiego, in: Dzieło muzyczne — studia i rozprawy, ed. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 1999.
 • Adrian Thomas: Kazimierz Serocki, in: The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Second Edition, ed. Stanley Sadie, New York and London 2001.
 • Tomasz Kienik: Związki między barwą a wysokością dźwięku w wybranych utworach Kazimierza Serockiego, Muzyka 2004, No. 3.
 • Tomasz Kienik: Sonorystyka w twórczości fortepianowej Kazimierza Serockiego, w: Muzyka Fortepianowa, Gdańsk 2004 (Prace Specjalne Nr 63), Vol. 13.
 • Adrian Thomas: Polish music since Szymanowski, Cambridge University Press 2005, pp. 61–65, 100–102, 147–158.
 • Tomasz Kienik: Wybrane problemy analityczne w "Fantasia elegiaca" Kazimierza Serockiego, in: Muzyka i jej konteksty, Part II, Poznań 2006.
 • Anna Nowak: Normatywna siła poetyki gatunku a indywidualność artystycznej koncepcji dzieła w „Concerto alla cadenza” Kazimierza Serockiego, Forum Muzykologiczne 2006–2007, pp. 80–83, [[1]].
 • Małgorzata Gąsiorowska: Serocki Kazimierz, in: Encyklopedia Muzyczna PWM, t. S-Sł, ed. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2007.
 • Jadwiga Paja-Stach: Związki muzyki Kazimierza Serockiego z sonoryzmem, Muzyka 2008 No. 1, pp. 93–107–118. 
 • Tomasz Kienik: Kazimierz Serocki i jego pieśni i piosenki okresu socrealizmu. Wstęp do badań, in: Muzyka wokalna: dzieła – wykonawstwo – konteksty, ed. B. Tarasiewicz, Poznań 2008.
 • Tomasz Kienik: Krytyka muzyczna wobec sonorystyki. Kilka uwag na podstawie recepcji twórczości Kazimierza Serockiego, in: Krytyka muzyczna - teoria, historia, współczesność, ed. M. Bristiger, R. Ciesielski, B. Literska, J. Guzy-Pasiak, Zielona Góra 2009.
 • Maciej Ziółkowski: Inedita Kazimierza Serockiego, Forum Muzykologiczne 2011, [[2]].