1930–1939

 

1931

20 czerwca

Dziewięcioletni Kazimierz Serocki gra pierwszą część Koncertu fortepianowego D-dur Józefa Haydna na popisie uczniów Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. Afisz programowy zapowiada go jako ucznia klasy prof. Lisickiego. Najprawdopodobniej zatem, Zygmunt Lisicki — wysoko ceniony pianista i działacz muzyczny z terenu Pomorza i Kujaw — był oficjalnym opiekunem Serockiego.

Afisz zapowiadający popis uczniów PTM

 

1937

Kontynuuje naukę muzyki w Bydgoszczy, dokąd przeniosła się jego nauczycielka – Maria Drzewiecka. Tamże w dwa lata kończy kurs średniej szkoły muzycznej zakresie fortepianu. Jednocześnie uczy się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

1939

19 maja

Otrzymuje świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z większości przedmiotów (np. polski, francuski, historia, geografia z geologią, fizyka z astronomią, matematyka) otrzymuje oceny dobre, bardzo dobre z religii, filozofii i przysposobienia wojskowego oraz z przedmiotu fakultatywnego – śpiewu. Najgorzej, na trójkę, poszła mu chemia.

Tłumaczenie świadectwa dojrzałości
Tłumaczenie świadectwa dojrzałości

Latem odbywa się pierwszy większy występ publiczny Kazimierza Serockiego jako pianisty. W Ciechocinku, w ramach transmitowanego przez radio „Podwieczorku przy mikrofonie” gra utwory Ludomira Różyckiego.

20 czerwca

Występuje na popisie Bydgoskiego Konserwatorium Muzycznego. Recenzent „Tempa Dnia” (21.06.1939) tak pisze o tym wydarzeniu:

Laur pierwszeństwa zdobył bezkonkurencyjnie p. Kazimierz Serocki, który w Koncercie fortepianowym c-moll Beethovena wykazał niepośledni talent pianistyczny, jako to pełne zrozumienie stylu utworu, głębokie poczucie frazy i opanowania instrumentu.

Recenzja popisu uczniów bydgoskiego kons...

sierpień-wrzesień

Bierze udział w obozie Przysposobienia Wojskowego w Lidzbarku koło Działdowa i pracuje przy budowie fortyfikacji. Po wybuchu wojny wycofuje się z całą drużyną do Warszawy.

październik

W dniu kapitulacji Warszawy decyduje się na powrót do rodziców. Najpierw łodzią z biegiem Wisły, a potem pieszo przedostaje się do opanowanego przez hitlerowców Torunia. Pierwsze miesiące okupacji spędza wraz z rodzicami w Solcu Kujawskim.